SPUC søger 2 kostfaglige eneansvarlige, en fastansættelse og et barselsvikariat

SPUC søger to kostfaglige eneansvarlige på 30 timer: Ved Boligerne Anna Anchers vej 23-43, søger vi til en fast stilling pr. 15. marts eller snarest derefter.  Ved Boligerne Vinkeldamsvej 12-19, søger vi en barselsvikar pr. 1. april.

Boligerne Anna Anchers vej består af 10 lejligheder i forbindelse med opholdsrum og køkken. Beboerne er voksne mennesker med udviklingshæmning. Beboerne er meget forskellige, men kendetegnende for dem alle er, at de har behov for omfattende kommunikativ pædagogisk støtte og omsorg i almindelige daglige funktioner og nogle kan have specielle behov mht. kost.

Boligerne Vinkeldamsvej består af 8 lejligheder i forbindelse med opholdsrum og køkken. Beboerne er yngre mennesker med udviklingshæmning. Beboerne er meget forskellige, men kendetegnende for dem alle er, at de har behov for omfattende kommunikativ pædagogisk støtte og omsorg i almindelige daglige funktioner og nogle har specielle behov mht. kost.

SPUC er en organisation der yder socialpædagogisk vejledning og støtte i henhold til Serviceloven § 83 & § 85 til voksne med udviklingshæmning, der bor for sig selv, i bofællesskaber eller ældre/ handicap bolig. Endvidere driver SPUC værestedet LIV, der er et fritidstilbud i henhold til Servicelovens § 79.

Til opgaven er der pt. Ansat 78 medarbejdere, der er organiseret i teams.

På Anna Anchers vej er ansat 10 medarbejdere, på Vinkeldamsvej 12-19 er ansat 9 medarbejdere.

Til begge enheder søger vi kostfaglige eneansvarlige, der:

 • Har en kostfaglig relevant uddannelse eller stor praktisk erfaring med madlavning.
 • Brænder for madlavning.
 • Er indstillet på, i vid udstrækning, at anvende sunde økologiske produkter samt at planlægge kosten indenfor gældende ernæringsanbefalinger.
 • Kan forestå planlægning, indkøb og tilberedning af de daglige måltider op til 12 personer og udføre relevant egenkontrol.
 • Have øje for, at give en hånd med i det daglige pædagogiske arbejde, når det kræves.
 • Er yderst fleksibel og i stand til at bevare roen og overblikket, når dagen pludselig ændrer sig
 • Bestille og indkøbe rengøringsartikler og papirvarer samt forestå den daglige rengøring i og omkring køkkenet.
 • Er åben for og indstillet på, at inddrage beboerne i planlægning, indkøb og madlavning.
 • Er fleksibel og indstillet på at arbejde i et tværfagligt fællesskab, hvor beboerne er i centrum.
 • Er rummelig, tålmodig og imødekommende overfor beboernes fysiske kontaktform
 • Er I stand til at sætte grænser og stille krav til bla. Håndhygiejne.

Vi tilbyder:

 • Arbejde i et par veletablerede bo-enheder hvor du vil få stor indflydelse på planlægning af eget arbejde.
 • En arbejdsplads med mulighed for udvikling af kompetencer, både fagligt og personligt.
 • Et godt arbejdsmiljø, der er præget af, glæde, humor og høj faglighed
 • En arbejdsplads med fokus på kerneopgaven.
 • Et arbejdsmiljø, hvor feedback er en del af vores samarbejdskultur.
 • En dynamisk og fleksibel arbejdsplads med fokus på delegation, kvalitet og muligheder.

Arbejdstiden er fordelt på hverdage, fælles for begge stillinger gælder at arbejdstiden 4 dage om ugen er til kl. 18/18.30, konkrete arbejdstider kan rekvireres.

Yderligere information om begge stillinger kan fås ved henvendelse til Afd. Leder Lisbeth Ahlberg tlf. 25512355

Løn-og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst for bl.a. ernæringsassistenter indgået mellem Sundhedskartellet og KL.

Ansøgning vedlagt eksamensbevis og relevante bilag sendes elektronisk.

Gør opmærksom på hvis du specifikt søger den ene stilling.

Ansøgningsfrist d. 29.01.2017

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6