Pædagogisk uddannet hjemmevejleder til Bofællesskabet Bybjerggård i Espergærde.

30 timer ugentligt og ledigt til besættelse d.1.september 2017.

 

Vi søger en kollega til vores lille selvstyrende team i Bofællesskabet Bybjerggård. En gammel charmerende villa i tre plan er rammen omkring et fællesrum og seks lejligheder for seks beboere med udviklingshæmning De seks beboere er aldersmæssigt spredt og har meget varieret funktionsniveau.

Arbejdet består grundlæggende i at støtte den enkelte beboer og fælleskabet i at få skabt rammer, der sikrer en indholdsrig og udviklingsorienteret hverdag. Vores fokus er inddragelse og trivsel for den enkelte beboer.

Som hjemmevejleder på Bybjerggård vil du blive knyttet som primær kontaktperson til to af husets beboere. Dog vil du i det daglige bidrage med støtte og vejledning til alle husets beboere, da du arbejder alene i mange af dine arbejdstimer i bofællesskabet.

 

Din profil

 • Er uddannet pædagog og har erfaring med socialpædagogisk arbejde.
 • Ser udviklingspotentiale og kan yde en indsats, der tager højde for den enkelte beboers muligheder, behov og ønsker for udvikling og støtte
 • Ser værdien i den respektfulde tone og formår at udvise empati og ydmyghed i mødet med beboerne.
 • Har humor og ser værdien i en omsorgsfuld og lattermild tone i dagligdagen.
 • Er i besiddelse af tålmodighed og fleksibilitet i forhold til beboerne.
 • Kan tydeliggøre muligheder og konsekvenser af beboernes valg på en respektfuld måde.
 • Er ansvarsbevidst og værdsætter det gode samarbejde men trives også med at arbejde alene.
 • Har høj skriftlig formuleringsevne, er fortrolig med at arbejde med pædagogiske planer/delmål.
 • Du har IT erfaring på brugerniveau og anvender PC dagligt. Er fortrolig med dokumentation og journalisering på PC/iPad
 • Er forankringsparat i forhold til arbejdsopgaver og struktur i organisationen.
 • Du er fagligt nysgerrig og reflekterende og er indstillet på at modtage supervision.

 

Som kollega på Bybjerggård vil du opleve:

 • Et selvstyrende team på 3 hjemmevejledere, hvor der er uddelegeret ansvarsområder til hver enkelt medarbejder.
 • Højt refleksionsniveau og faglig sparring.
 • Masser af humor i dagligdagen.
 • Tæt dialog med ledelsen.
 • Vi vægter det gode samarbejde og støtter hinanden i dagligdagen.

 

Som medarbejder i SPUC vil du opleve:

 • En arbejdsplads med fokus på kerneopgaven.
 • En arbejdsplads med god kommunikation.
 • En dynamisk og fleksibel arbejdsplads med fokus på delegation, kvalitet og muligheder.
 • En arbejdsplads med mulighed for faglig udvikling og læring.
 • Supervision.
 • Et arbejdsmiljø hvor feedback er en del af vores samarbejdskultur.
 • En organisation, hvor det er muligt at arbejde på tværs i faglige udvalg.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår

 

Arbejdstiden ligger alle ugens syv dage indenfor tidsrummet 8.00-19.00. Vi har skiftende arbejdstider dag/aften og arbejder også weekender/helligdage. Der forventes en hvis fleksibilitet i forhold til omlæggelse af arbejdstid.

 

Løn – og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst imellem SL og KL.

 

Yderligere information

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til stedfortræder for forstander Merete Erting på telefon 25 31 34 36.

 

Ansøgning

Stillingen søges her

 

Ansøgningsfrist 26.maj kl. 2017, kl.08.00. 

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d.8.juni 2017.

 

 

Om SPUC - Socialpædagogisk UdviklingsCenter

Bofællesskabet Bybjerggård er en enhed under SPUC,

 

SPUC yder støtte i henhold til serviceloven § 83 og § 85. Der varetages ledsager- og støtteopgaver hos borgere i egen bolig, drift af bofællesskaber, Ældrefællesskab, døgnboliger og værestedet Liv, som er et fritidstilbud i henhold til Serviceloven § 79. Målgruppen er voksne borgere med psykisk og fysisk udviklingshæmning.

Til opgaverne er der pt. ansat 69 medarbejdere, der er organiseret i selvstyrende teams.